نظر سنجی ارزیابی رضایتمندی مشتریان

گردشگران و کیشوندان گرامی، لطفا پاسخ خود را ثبت نمائید :
نام و نام خانوادگی :
سن :
شغل :
مدرک تحصیلی :
میزان رضایت خود را از خدمات و سرویس دهی مراکز پذیرایی اعلام نمائید؟
عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت شما از وضعیت پاکیزگی و نظافت مراکز پذیرایی چقدر است ؟
عالی خوب متوسط ضعیف
با تشکر