نظر سنجی اولویت ها و انتخاب جهت مراکز پذیرایی

نام و نام خانوادگی : ( اجباری )
سن :
شغل : ( اجباری )
مدرک تحصیلی : (اجباری )
اگر خواستید جهت سرو غذا به بیرون از منزل بروید، ترجیحا کدامیک را انتخاب می کنید ؟
رستوران موزیک دار
رستوران بدون موزیک (آرام)
فست فود
آشپزخانه و بیرون بر
تا چه میزان پخش موزیک در هنگام غذاخوردن برروی شما تاثیر می گذارد ؟
تاثیر خیلی خوبی دلرد
تاثیر معمولی دارد
تاثیر خاصی ندارد
تاثیر خیلی یدی برروی من دارد
اولویت شما در انتخاب یک مرکز پذیرایی جهت سرو غذا چیست ؟
کیفیت غذا
لوکس و نامی بودن مرکز
نزدیکی آن به شما
هیچکدام
توضیحات :
با تشکر از همراهی شما